+31 20 260 22 29 contact@lhbtikravmaga.nl

VOORWAARDEN DEELNAME

1. Algemeen
2. Etiquette
3. Kleding en bescherming
4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap
5. Vakanties
6. Examens IKMF
7. IKMF App
8. Privacy policy

1. ALGEMEEN:

• Sinds juli 2017 is Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga officieel een locatie van de International Krav Maga Federation (IKMF) Nederland. Een ieder die krav maga gaat trainen in een IKMF-gelieerd trainingscentrum  dient lid te worden van de bond, of je nu wel of niet examens doet. Jouw IKMF-lidmaatschap wordt automatisch na inschrijving georganiseerd door Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga.

•  Voor deelname aan de lessen van civiel Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

•  Studenten mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.

•  Studenten onthouden zich van enige vorm van politiek of religeus extremisme, hebben respect voor hun medemens en dier en staan voor de normen en waarden van onze samenleving.

•  IKMF NL en IKMF-locaties behouden zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltest, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.

•  Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door de sportschool en/of IKMF-NL worden beëindigd en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.

•  Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens aan ons heeft verstrekt, kan onmiddellijke beëindiging van het club – en bondslidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht..

•  Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. geschiedt geheel op eigen risico.

•  Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga en IKMF NL zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. wordt opgelopen.

•  De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.

•  Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen en op andere locaties waar getraind en of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen.

•  Het is studenten van IKMF scholen ten strengste verboden om krav maga technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school en bond.

•  Iedere student vanaf 18 jaar van IKMF NL moet verplicht een WA-verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.

•  Zonder het IKMF NL lidmaatschap kan men geen examens doen. Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen- en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF krav maga clubs in de wereld. Op vertoon van het IKMF paspoort kan men in Nederland bij iedere krav maga school aangesloten bij de IKMF meetrainen.

•  Leden van de IKMF kunnen gratis gebruik maken van de IKMF NL applicatie voor smartphones en tablets.

•  Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.

2. ETIQUETTE:

•  Van studenten van IKMF NL wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten.

•  Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

•  Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen en begeleiden, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.

•  Eventuele schade/kosten kunnen in het geval van opzet of onbenulligheid op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

•  Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)

•  Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het sportschool- en bondslidmaatschap.

•  Bij contactsporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.

•  Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Lang haar kan worden vastgemaakt met een elastiek zonder scherpe delen.

•  Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

•  Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv. oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.

•  Men mag de leslocatie tijdens de les niet verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid, want men kan bijv. na een klap, op het toilet ineen zakken.

•  Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

•  Bij grondtrainingen wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.

•  Na de les ruimt ieder zijn lege flessen, bidons, papiertjes e.d. op.

3. KLEDING EN BESCHERMING:

•  Alle benodigde materialen kunnen via Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga worden aangeschaft.

•  Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje en zonder overleg met de instructeur vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.

•  Artikelen die via Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga worden besteld en betaald, worden door de instructeur aan de student geleverd.

•  Kleding tijdens de training van Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga dient te bestaan uit: sportkleding en zaalschoenen die geen zwarte strepen achterlaten. Het meenemen van water en een handdoek wordt aangeraden. Mocht je in bezit zijn van boks- handschoenen en/of een bitje, scheenbeschermers en/of (voor de mannen) een tok, neem die gerust mee.

•  Kleding tijdens de training van Krav Maga bij de overige IKMF-locaties dient te bestaan uit: zwarte krav maga trainingsbroek met zwart/wit ikmf logo, wit IKMF T- shirt, zaalschoenen. Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo. Het witte T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst, een nationaal embleem op de mouw in de vorm van de oranje leeuw of NL vlag. ( het is toegestaan om een clubshirt binnen de eigen club te dragen mits er op de rug het IKMF logo op gedrukt staat.)

•  De plaats van de levelpatch en ikmf logo op de broek: Bovenkant van het zwart/witte ikmf logo op de linker broekspijp ongeveer 20cm onder de broeksband, de levelpatch daar weer 1 centimeter onder.

•  Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten (bijv. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.

•  Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

•  Wapens en stoot /trapkussens worden op de leslocatie en tijdens level testing lokaal en landelijk door de sportschool meegebracht en bij seminars door IKMF NL verzorgd.

•  Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur. Replica pistolen ongeacht kleur en materiaal zijn verboden volgens NL wetgeving en niet toegestaan.

•  Betreft aanschaf van goederen of diensten via de webshop zijn de algemene voorwaarden  van toepassing.

4. BETALINGEN LESSEN, SEMINARS, BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP.

•  Zodra je je ingeschreven hebt, nemen we contact met je op. Je ontvangt dan van de penningmeester van onze koepelvereniging Tijgertje een factuur ter betaling. Uiteraard ben je in de tussentijd al van harte welkom op de training.

•  Je persoonsgegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Je blijft lid tot wederopzegging.

•  Betaling van het lidmaatschap dient periodiek (jaarlijks) volgens de instructies te worden voldaan. Bondscontributie IKMF NL (van € 25,- per jaar) wordt hierin meegenomen.

•  Als je halverwege het seizoen begint, dan betaal je minder voor de lessen. De korting is afhankelijk van de startdatum. Meer informatie hierover kun je tijdens de les navragen bij onze coördinator Jan Pieter de Lugt of via jp@lhbtikravmaga.nl, +31 20 260 22 29.

•  IKMF NL seminars en examens dienen altijd contant betaald worden, tenzij anders vermeld.

•  Afzeggen voor seminars en level tests dient op zijn laatst 5 dagen voor start van het evenement te geschieden. Bij niet of te laat afmelden is de inschrijver het volledige bedrag van het betreffende event verschuldigd aan de IKMF.

•  De overeenkomst met de IKMF NL wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.

•  Opzeggen van het lidmaatschap Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga moet schriftelijk volgens instructies van Tijgertje geschieden. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen van het sportschoollidmaatschap resulteert niet automatisch in het opzeggen van het bondslidmaatschap en dienen apart van elkaar te worden ingediend.

•  Opzeggen van het bondslidmaatschap dient voor 1 januari van het lopende kalenderjaar via de email (info@ikmf.nl) te worden beëindigd. Bij tijdige opzegging worden bondslidmaatschappen beëindigd per eerst komend kalenderjaar. Leden met een betalingsachterstand kunnen het bondslidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

•  Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël, Nederland of andere landen.

•  Deelname aan seminars, leveltest, training camps en overige events door de IKMF NL georganiseerd zijn voor eigen risco.

•  Leden van de IKMF krijgen korting op de prijs van het seminar.

•  Iedereen vanaf 16 jaar kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de jaarlijkse bondscontributie.

•  Doe je twee of meer sporten bij onze koepelvereniging Tijgertje, dan betaal je over het totaal van de sporten maar 75% van de prijs. Meer informatie hierover kun je opvragen via info@tijgertje.

5. VAKANTIES:

•  Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga zijn gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie.

•  Vakantieroosters zijn te bekijken op de website van de Rijksoverheid.

•  Tijdens vakantieperioden loopt de contributie door.

•  Tijdens de vakantieperioden worden er weleens vervangende lessen georganiseerd. Communicatie hierover vindt plaats via e-mail/whatsapp/social media.

6. EXAMENS IKMF:

•  Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het krav maga kan worden bekeken op de website van de IKMF .

•  Examens P2, P4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël of door Nederlandse Expert levels.

•  De level examens P1, P3 en P5 worden bij Tijgertjes Zelfverdediging / Krav Maga afgenomen door uw instructeur of op verzoek door een expert level.

•  IKMF uniform tijdens de test is verplicht en bestaat uit een zwarte ikmf krav maga broek met ikmf logo ( geen combat broek met zakken), een officieel wit IKMF t shirt voorzien van logo’s en NL kenmerk.

•  Alleen mensen die lid zijn van de IKMF NL en hun bondscontributie tijdig hebben voldaan via automatische incasso, kunnen deelnemen aan een leveltest. De bondscontributie wordt doorgaans binnen 5 weken automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

•  Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd eer men een leveltest kan doen.

•  Trainingstijd qua maanden in combinatie met uren: ten minste 4 maanden en 35 lessen voor P1 en ten minste 6 maanden en 65 lessen voor elk opvolgend P level. 9 maanden en 72 lessen voor G levels. (gemiddeld 3 uur per week trainen).

Dit is een richtlijn. Je kunt pas testen wanneer je alle technieken realistisch kunt uitvoeren onder stress, begrijpt wat je doet en goed kunt stoten en trappen. Wees eerlijk naar jezelf en anderen en ga niet testen omdat je tijd erop zit, maar omdat je er echt klaar voor bent.

•  Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.

•  De kosten van P-level testing (examen) zie onderstaand schema.

Het examengeld voor de leveltest P1, P3 en P5 dient ten minste 2 weken voor de test contant betaald te zijn bij de sportschool. P2, P4 en G levels contant betalen aan de deur van de testlocatie.

P1 €  65,- incl.diploma + levelpatch + IKMF paspoort

P2 t/m P5  €  40,- incl.diploma + levelpatch

G1 t/m G5 €  45,- incl.diploma + levelpatch

7. IKMF APP.

Alle leden van de IKMF in bezit van een adroid of IOS toestel kunnen in hun app store gratis de App van de IKMF NL downloaden. Met deze app beschik je over een prikbord van je eigen club waarop je berichten kunt plaatsen en lezen die van belang zijn voor jouw club. Tevens heb je beschikking over alle events en nieuws aangaande de IKMF NL. Wanneer je kunt testen, waar en wanneer er seminars zijn. Met een druk op de knop navigeert je telefoon je naar de juiste locatie. Loopt het uit of er varandert iets in de planning, dan ontvang je een push bericht zodat je meteen op de hoogte bent. En nog veel meer.

Inloggen is alleen mogelijk met je eigen lidnummer en mailadres. Je lidnummer vind je in je bevestigingsmail die je kreeg toen je lid werd. Indien je je nummer niet weet kun je deze bij je instructeur of bij de bond opvragen.

Contactgegevens zijn beperkt tot leden van je eigen groep. Alleen telefoon en mailadres. Dit is handig voor directe communicatie met uw instructeur en uw clubleden  i.v.m. afspreken voor trainen, gevonden voorwerpen, carpoolen, overige vragen enz. Uw privacy gegevens worden goed bewaakt.

8. Privacy policies

Privacy verklaring Tijgertje Zelfverdediging / Krav MagaMF-NL

Privacy policy IKMF Applicatie