Westfriese LHBTI’ers nemen regie over persoonlijke veiligheid

Wat kun je doen om jezelf te beschermen wanneer je te maken krijgt met discriminerende pesterijen, verbale bedreigingen of fysiek geweld? En wat moet je weten voor het maken van een melding of indienen van een aangifte bij de politie? Een greep uit de vragen die werden beantwoord tijdens de eerste Westefries ‘Embrace Empowerment’ workshop van het samenwerkingsverband Gemeente Hoorn, LHBTI West-Friesland, COC Noord-Holland Noord, Roze in Blauw en Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga.

De laatste jaren heeft er een verontrustende toename plaatsgevonden van geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. Circa 70% van de LHBTI’ers krijgt te maken met discriminerend geweld, zowel verbaal als fysiek. De escalatieladder van het geweld loopt van pesterijen, belediging, bedreiging tot zware mishandeling, aanranding, verkrachting en zelfs poging tot doodslag. De grote meerderheid van de LHBTI-gemeenschap past haar gedrag aan om verdere negatieve reacties te voorkomen. En slechts 15% van de slachtoffers doet aangifte.

Regenboogweek Westfriesland faciliteert empowerment workshop

Alle onrustbarende aanslagen op de LHBTI-gemeenschap zorgen ervoor dat het gevoel van veiligheid bij de LHBTI’er in het gedrang is gekomen. Terwijl de gemeenschap hoopt op verandering door vredig te protesteren, lijkt de noodzaak om als LHBTI’er de regie over je eigen veiligheid te nemen onvermijdelijk. Tijdens de Regenboogweek Westfriesland is er stilgestaan bij deze ontwikkeling.

In de kleurrijke Regenbooggemeente Hoorn vond op 9 oktober jl. in Wijkcentrum Kersenboogerd de workshop plaats ‘Embrace Empowerment – Jouw veiligheid begint waar jij de controle neemt’. Middels deze workshop bood het samenwerkingsverband Gemeente Hoorn, LHBTI West-Friesland, COC Noord-Holland Noord, Roze in Blauw en Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga de Westfriese LHBTI-gemeenschap handvatten om zichzelf weerbaarder te maken en de regie te pakken over de persoonlijke veiligheid.

Wethouder Inclusiviteit en Diversiteit opent bijeenkomst

Na een informeel kennismakingsdiner opende de Hoornse Wethouder Kholoud Al Mobayed officieel de bijeenkomst. Met o.a. Inclusiviteit en Diversiteit in haar portefeuille benadrukte Al Mobayed dat de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit nog steeds de aandacht vraagt. Door het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten in o.a. de Regenboogweek Westfriesland, wil ze samen met de  Westfriese LHBTI-gemeenschap en alle Westfriezen uitdragen dat je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Het initiatief van de ‘Embrace Empowerment’ workshop wordt gesteund en aangemoedigd door Al Mobayed, maar het liefst ziet zij een toekomst waarin dergelijke bijeenkomsten niet nodig zullen zijn.

Roze in Blauw moedigt aangiftes aan

Het inhoudelijke programma van de avond startte met de introductie en kennismaking met Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie. Roze in Blauw bestaat dit jaar 20 jaar. Destijds opgericht om de aangiftebereidheid na homogeweld te verhogen. Inmiddels uitgebreid naar het verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid van de LHBTI-gemeenschap, het samenwerken met hulpverleningsinstanties en LHBTI-belangengroeperingen, het ondersteunen van collega’s die te maken krijgen met (complexe) vraagstukken, gerelateerd aan het LHBTI-thema, het contact onderhouden met en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen Roze in Blauw-teams binnen de politie-eenheden onderling en het versterken van de diverse identiteit van de politie door zichtbaarheid van de LHBTI-politiemedewerkers.

Iedere politie-eenheid heeft een Roze in Blauw. Politiemensen uit alle onderdelen van de organisatie proberen, door zelf als LHBTI’er herkenbaar te zijn of LHBTI’ers zichtbaar te steunen, verbinding te maken met de buitenwereld. Dit om te laten zien dat melding en aangifte doen belangrijk is wanneer je slachtoffer bent geworden van een incident dat gerelateerd is aan geaardheid of genderidentiteit. Elke politieman of vrouw kan een aangifte opnemen van een LHBT-gerelateerde zaak of -incident. Toch kan het zijn dat de collega of de burger met vragen zit en daar ondersteunt Roze in Blauw bij. Is het een niet-spoedeisende melding en voel jij je prettiger bij het praten met een LHBTI-medewerker, dan kun je 24/7 direct contact opnemen met Roze in Blauw via: 088-1691234.

Slechts 15% van slachtoffers doet aangifte. Een zeer laag percentage, omdat de meesten denken dat er niets concreets met de aangifte gebeurt of dat het iets oplost. Roze in Blauw wil dat stigma rechtzetten en maakt zich daarom ook hard voor het aanscherpen van het afnemen en indienen van aangiftes, zodat deze correct verwerkt worden en meer bestand zijn tegen een mogelijk juridisch vervolg. Het LHBTI-netwerk van de politie moedigt meldingen en aangiftes aan, want zolang Roze in Blauw niets weet, kunnen ze niets doen. Roze in Blauw hoopt dat de LHBTI-gemeenschap in de toekomst zo geaccepteerd is dat zij niet meer nodig zijn. Het liefst heffen ze zichzelf op, maar zolang LHBTI’ers niet hand in hand kunnen lopen, blijven ze bestaan.

Krav Maga is meer mentaal dan fysiek

Aansluitend op de kennismaking met Roze in Blauw gaf LHBTI sportclub Tijgertje Krav Maga i.s.m. de International Krav Maga Federation (IKMF) een demonstratie in de zelfverdedigingsmethodiek Krav Maga. Krav Maga is gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens in dreigende situaties. Dat maakt het leren van de methodiek laagdrempelig en geschikt voor iedereen, ongeacht sekse, leeftijd, gewicht of lengte. Krav Maga leert beoefenaars niet alleen om zichzelf te verdedigingen, maar ook om alerter te zijn van hun omgeving. De focus ligt vooral op het voorkomen, het de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen.

Alle Krav Maga handelingen staan in het teken van voor jezelf opkomen en dat begint bij het beschermen van je eigen grenzen. Dat kan buiten op straat zijn, maar ook op je werk of op school. Wanneer iemand jouw grenzen niet respecteert of bewust negeert, dan is het belangrijk dat je voor jezelf weet op te komen en, even belangrijk, dat je weet te voorkomen hoe een situatie escaleert. Voor jezelf durven opkomen, is voor sommigen een mentale strijd met het zelfvertrouwen. Krav Maga heeft wat dat betreft een vliegwieleffect. Wanneer je Krav Maga traint, dan weet je wat je kan doen en kan hebben in een vervelende situatie. Hierdoor loop je met meer zelfvertrouwen en een zelfverzekerde uitstraling over straat, waardoor je minder snel wordt uitgezocht als mogelijk slachtoffer. De fysieke handeling zorgt voor een mentale verandering. Krav Maga is daarom een totaalpakket van fysieke en mentale beheersing en empowerment.

Krav Maga kampt wel nog met een imagoprobleem. Het wordt al snel in het hokje ‘vechtsport’ gestopt. Kravisten starten echter nooit een gevecht, maar eindigen deze wel. Jammer genoeg, wanneer een gemiddeld persoon online zoekt op Krav Maga video’s, komen deze vaak heftig over. Dat komt omdat de meerderheid van deze video’s de militaire variant tonen van Krav Maga. Krav Maga wordt in verschillende categorieën geboden: defensie, justitie, (vip) beveiliging, burgers, vrouwen, kinderen en sinds twee jaar LHBTI. Laatstgenoemde is een wereldwijd unicum en tot stand gekomen door de samenwerking tussen Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga en ’s werelds oudste en grootste Krav Maga bond, de International Krav Maga Federation.

Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga biedt de LHBTI-gemeenschap al sinds 1982 lessen in weerbaarheid. Sinds 2015 behoort de zelfverdedigingsmethodiek Krav Maga tot het lesaanbod. IKMF Nederland wilde de samenwerking met Tijgertje versterken en heeft daarom formeel de handen ineen geslagen met de Amsterdamse sportclub. Sinds medio 2017 is Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga de eerste officiële IKMF LHBTI Krav Maga-locatie ter wereld. De Krav Maga trainer van de ‘Embrace Empowerment’ workshop is tevens de hoofdtrainer bij Tijgertje LHBTQ+ Krav Maga en de LHBTI Divisiehoofd bij de IKMF. De gezamenlijke missie is dat iedereen veilig door het leven kan, zo ook LHBTI’ers. Dit realiseren ze o.a. door reguliere trainingen en workshops op maat aan te bieden. Een deelmissie is om ook een maatschappelijke beweging op gang te brengen omtrent de veiligheid van LHBTI’ers, zodat zelfverdediging niet meer nodig is.

Groei Regenboognetwerk Westfriesland

Als Regenboogregio staat Westfriesland voor diversiteit en gelijkheid. Een regio waar iedereen welkom is. Alle belanghebbenden blijven zich daarom actief inzetten om de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale normalisatie van LHBTI-inwoners te vergroten. Het ‘Embrace Empowerment’ evenement is niet alleen vóór de LHBTI-gemeenschap georganiseerd, maar ook dóór de LHBTI-gemeenschap. Een gedegen draagvlak uit beide hoeken is belangrijk voor het slagen van dergelijke initiatieven en ondernemingen. De workshop van 9 oktober jl. en toekomstige bijeenkomsten zijn prachtige platforms om in contact te komen met de LHBTI-gemeenschap en andere LHBTI-partners. Op deze manier wordt er niet gebouwd aan momentopnames, maar aan lange termijn relaties in de weerbaarheid en veiligheid van de LHBT-gemeenschap.