Partners Tijgertje Zelfverdediging en A.S.V. Gay vergroten veiligheid LHBT-studenten

In beleid, media en maatschappij is er de laatste tijd meer aandacht voor de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) gemeenschap. De versterking van de positie van de LHBT’er is opgenomen in het Regeerakkoord, in de media vindt er meer verslaglegging plaats van LHBT-gerelateerd geweld en er zijn meer maatschappelijke discussies over onder andere de wenselijkheid van genderneutrale aanspreektermen of grappen over LHBT’ers in talkshows. Veel ‘damage control’ en semi-curatieve conversaties achteraf. Preventie krijgt weinig aandacht. Die fakkel pakken Tijgertje LHBTI Zelfverdediging en LHBTQ+ studentenvereniging A.S.V. Gay nu samen op. Als officiële partners schijnen zij het licht op hoe LHBTI-studenten zich mentaal en fysiek weerbaarder kunnen maken in een nog altijd verharde maatschappij.

 

A.S.V. Gay zal in samenwerking met Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga tweemaal per jaar een Krav Maga workshop organiseren tijdens de A.S.V. Gay KweekWeek. Iedere nieuwe lichting van leden krijgt daardoor de mogelijkheid om te werken aan hun mentale en fysieke weerbaarheid middels Krav Maga. Krav Maga is een zelfverdedigingsmethodiek gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens in dreigende situaties. Dat maakt het leren van de methodiek laagdrempelig. Krav Maga leert beoefenaars niet alleen om zichzelf te verdedigingen, maar ook om alerter te zijn van hun omgeving. De focus ligt vooral op het voorkomen, het de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen. Naast deze handvatten levert het meer zelfvertrouwen, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen op. Het wordt daarom aangeboden als een totaalpakket van fysieke en mentale beheersing en empowerment.

 

Beweging in de veiligheid van LHBT’ers

Praktijk toont dat er de laatste jaren een historische en verontrustende toename heeft plaatsgevonden van geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. Terwijl deze gemeenschap hoopt op verandering door vredig te protesteren, lijkt de noodzaak om je als LHBTI’er te kunnen verdediging onvermijdelijk. Tijgertje LHBTI Zelfverdediging biedt de LHBTI-gemeenschap al meer dan 36 jaar lessen in zelfverdediging. Sinds enkele jaren behoort Krav Maga tot het lesaanbod. Sinds juli 2017 worden er niet alleen Krav Maga-trainingen gegeven bij Tijgertje LHBTI Zelfverdediging, maar is het ook de eerste officiële LHBTI Krav Maga-locatie in Nederland onder de wereldwijde bond International Krav Maga Federation.

Jan Pieter de Lugt, coördinator Tijgertje LHBTI Zelfverdediging / Krav Maga: “Onze missie is dat iedereen veilig door het leven kan, zo ook LHBTI’ers. Dit realiseren wij onder andere door reguliere trainingen en workshops op maat aan te bieden. Daarnaast willen wij ook een maatschappelijke beweging op gang brengen omtrent de veiligheid van LHBTI’ers. Dit doen we door bijvoorbeeld met de juiste partners om tafel te zitten en mediale aandacht te geven aan de problematiek, zoals geweld tegen de LHBTI-gemeenschap of de onzichtbaarheid van LHBTI’ers in de reguliere sportwereld. De partnering met A.S.V. Gay is een geweldige stap in het vergroten van de fysieke, maar vooral ook mentale weerbaarheid van LHBTI jongvolwassenen in Nederland. Wij kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan een veiligere basis in een nieuwe studentenstad. Het is juist deze empowerment die de nieuwe lichting studenten zal helpen met hun verdere ontwikkeling en keuzes tijdens hun studie, maar ook in hun verdere leven.”

 

Krav Maga tijdens A.S.V. Gay KweekWeek

A.S.V. Gay is dé snelst groeiende Amsterdamse studentenvereniging voor homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en queer studenten. Na de oprichting in maart 2010 is het ledenbestand in de afgelopen jaren uitgegroeid tot ruim 300 leden. Hoewel gezelligheid bij A.S.V. Gay hoog in het vaandel staat, vinden de vereniging het ook belangrijk om zich hard te maken voor LHBTQ+-studenten in Amsterdam. Door middel van congressen, symposia, sponsorborrels en uitstapjes probeert A.S.V. Gay meer aandacht te geven aan de positie van de LHBTQ+’ers in de maatschappij, binnen én buiten de vereniging.

Milena de Swart, woordvoerder A.S.V. Gay: “Acceptatie en zelfacceptatie zijn twee van de zes pijlers waar onze vereniging op gebouwd is. Wij bieden onze leden een veilige haven, een veilig gevoel. Veiligheid reikt echter verder dan onze muren. Onze gemeenschap heeft helaas nog altijd meer te maken met respectloos gedrag, pesten, intimidatie en geweld dan heteroseksuelen. Op straat, tijdens het uitgaan, op school of het werk, maar soms ook in privésfeer. Wij willen onze leden bouwstenen meegeven waar ze nu en in de toekomst iets aan hebben. Ook op het gebied van veiligheid. We zijn daarom bijzonder blij dat we in Tijgertje Zelfverdediging en diens gelieerde bond de ideale partner hebben gevonden om de fysieke en mentale positie van onze studenten te versterken.”

 

Volgende stap als partners

In 2018 vond de eerste gezamenlijke proefworkshop Krav Maga plaats. Het succes van deze samenwerking was de aanleiding voor een vervolg en partnerschap. De eerste officiële gezamenlijke Krav Maga workshop als partners vindt medio februari plaats. A.S.V. Gay is reeds in gesprek met Tijgertje Zelfverdediging / Krav Maga over het aanbieden van deze gezamenlijke workshops bij hun zusterverenigingen door heel Nederland.