Internationale groep LHBTI-activisten volgt Krav Maga workshop bij Tijgertje LHBTI Zelfverdediging als onderdeel Rijksprogramma ‘Building Bridges’

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en COC Nederland, jaarlijks een kennis- en netwerkprogramma voor buitenlandse LHBTI-activisten in de periode dat Pride Amsterdam plaatsvindt. Het zogeheten ‘Building Bridges’ programma biedt dit jaar, voor het eerst, een weerbaarheidsworkshop Krav Maga aan en Tijgertje LHBTI Zelfverdediging is gevraagd deze workshop te faciliteren.

Building Bridges programma

Het Building Bridges programma wordt sinds 2012 georganiseerd. Het doel van het programma is om internationale LHBTI-activisten kennis, netwerk en vaardigheden te laten opdoen die zij kunnen gebruiken om de situatie van de LHBTI-gemeenschap te verbeteren. Sinds de start van het programma hebben verschillende internationale groepen van jonge LHBTI-activisten Nederland bezocht.

2017 focus Zuidoost-Azië

Dit jaar zijn er negen LHBTI-activisten uit de regio Zuidoost-Azië uitgenodigd. Het programma richt zich ditmaal op de specifieke uitdagingen die vrouwelijke activisten ondervinden en laat hen kennis en netwerk opdoen om met deze uitdagingen om te kunnen gaan. Het volledige programma duurt van 2 tot en met 6 augustus 2017 en zit boordevol ronde tafelgesprekken en workshops die de deelnemers in contact brengen met invloedrijke en inspirerende partijen. De groep zal onder andere kennis maken met COC Nederland, Roze in Blauw (politie Amsterdam), de Mensenrechtenambassadeur, LHBTI-beleidsmakers en storytellers. Het programma wordt afgerond met een deelname aan de befaamde Pride Canal Parade (aan boord van de COC Nederland boot) en een bezoek aan ‘The Amsterdam Rainbow Dress’. The Amsterdam Rainbow Dress is een monumentale jurk met een diameter van 16 meter, gemaakt van 75 nationale vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, inclusief 12 landen waar het zelfs leidt tot de doodstraf. Het lijfje van de jurk is gemaakt van de stadsvlag van Amsterdam.

Krav Maga workshop

De LHBTI-gemeenschap heeft ook in de landen waar de activisten vandaan komen regelmatig te maken met bedreigingen en fysiek geweld. Dit jaar is een Krav Maga workshop toegevoegd aan het Building Bridges programma. Krav Maga is een zelfverdedigingsmethodiek gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens in dreigende situaties. Dat maakt het leren van de methodiek laagdrempelig. Men leert bij Krav Maga niet alleen zichzelf te verdedigingen, maar ook alerter te zijn van hun omgeving. De focus ligt op het voorkomen, de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen. Naast deze handvatten levert het meer zelfvertrouwen, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen op. Een totaalpakket van fysieke en mentale beheersing. Het doel van de workshop binnen het Building Bridges programma is het vergroten van de weerbaarheid van de activisten, hen op de hoogte te brengen van dergelijke initiatieven en op een plezierige manier te sporten. De workshop wordt gegeven door een G5 level instructeur van de Nederlandse tak van de International Krav Maga Federation (IKMF).

International Krav Maga Federation steunt LHBTI-gemeenschap

Wereldwijd is de IKMF de grootste Krav Maga-bond. Deze bond wordt ook in ons land vertegenwoordigd middels IKMF Nederland. Ze bieden trainingen voor onder andere Defensie, Justitie en Beveiliging, maar ook medewerkers uit het bedrijfsleven, burgers en de aandachtsgroepen ‘Vrouwen’ en ‘Kinderen’. Sinds medio juli dit jaar is de LHBTI-gemeenschap er als aandachtsgroep bijgekomen. Sportvereniging Tijgertje LHBT Zelfverdediging is nu de eerste officiële IKMF LHBTI Krav Maga-locatie in ons land. IKMF Nederland is daarnaast de enige Krav Maga bond die zich bezighoudt met trainingen geven aan de LHBTI-gemeenschap. Hiermee onderschrijft de bond het bedrijfscredo “So that one may walk in peace” en geven ze het voorbeeld in de strijd voor gelijkheid en veiligheid voor iedereen.

Beleidsmedewerker emancipatiebeleid van het ministerie van OCW: “Het is elk jaar bijzonder om te zien hoe een groep internationale activisten in Amsterdam door de LHBTI-gemeenschap wordt ontvangen. De activisten uit verschillende landen kunnen op deze manier van elkaar leren.”

Jan Pieter de Lugt, Communicatiemanager Tijgertje LHBTI Zelfverdediging: “We zijn trots op de samenwerking met het Rijk en de versterkte samenwerking met IKMF Nederland om daarmee uiting te geven aan gelijkheid en veiligheid voor iedereen. We zetten hiermee Nederland als LHBTI-gidsland internationaal weer op de kaart.”